Disclaimer en Copyright.

Huurfonds besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst.

Disclaimer
Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Huurfonds geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie. 

Eventuele verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van Huurfonds. Huurfonds is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

Copyright
Huurfonds behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van de Huurfonds verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Huurfonds mag zonder schriftelijke toestemming van Huurfonds openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren met bronvermelding.

E-mailverkeer
De informatie in de e-mailberichten die door of namens Huurfonds worden verstuurd, is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen. 

De ontvanger wordt erop attent gemaakt dat Huurfonds niet kan instaan voor de juiste en volledige verzending van dit bericht en de tijdige ontvangst ervan.

Aan e-mailberichten van Huurfonds kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen ze leiden tot enige aansprakelijkheid van Huurfonds.